The Gamer | Bananaman | Kimi wa Maru de, Ano Hana no You de.